skip to Main Content

Tiedote: LTKY valmistautuu LUTin kandidaattikoulutuksen laajenemiseen Lahteen

Tiedote: LTKY valmistautuu LUTin kandidaattikoulutuksen laajenemiseen Lahteen

LUT-yliopiston 4.2.2020 julkaiseman uutisen mukaan LUT perustaa neljä uutta koulutusohjelmaa, joista kaksi sijoittuu Lappeenrantaan ja kaksi Lahteen. Ohjelmat käynnistyvät syksyllä 2021. Näiden ohjelmien opiskelijat tulevat olemaan ensimmäisiä LUTin kandidaatin tutkintoon opiskelevia Lahden kampuksella.

LTKY on käynyt rakentavaa keskustelua aiheesta LUTin johdon kanssa ja valmistautuu uusien koulutusohjelmien käynnistymiseen. LTKY:n tehtävä Lahdessa on tuottaa jäsenilleen yhdenvertaista palvelua Lappeenrannan kampuksella opiskelevien jäsentemme kanssa. Tämä tulee vaatimaan ylioppilaskunnalta merkittäviä lisäpanostuksia toimintoihimme Lahdessa, jossa toistaiseksi on vain yksi osa-aikainen ylioppilaskunnan työntekijä. LTKY neuvottelee LUTin ja Lahden kaupungin kanssa rahoituksen järjestämisestä palveluiden tuottamiseen.

”LUTin kandidaattikoulutus Lahdessa on LTKY:lle samalla suuri ponnistus ja toimintakulttuurin muutos, mutta myös mahdollisuus tehdä uutta opiskelijakulttuuria. Haluamme myös auttaa Lahtea profiloitumaan entistä vahvemmin opiskelijakaupunkina”, toteaa ylioppilaskunnan pääsihteeri Antti Ilmavirta.

Lisätietoja:

Anna Hirsimäki
Hallituksen puheenjohtaja
pj@ltky.fi
050 463 1208

Antti Ilmavirta
Pääsihteeri
paasihteeri@ltky.fi
044 293 8818

LUT-yliopiston uutinen: https://www.lut.fi/uutiset/-/asset_publisher/h33vOeufOQWn/content/lut-yliopisto-ja-hebein-teknillinen-yliopisto-merkittavaan-yhteistyohon

Back To Top