skip to Main Content

Edustajiston kokous 23.1.

Edustajiston kokous 1/2020 pidetään LUT:n luokassa 1318 23.1.2020 klo 17.00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Ilmoitusasiat
HallOpEd-valinnat
Hallituksen raportti toiminnastaan
Aalefin raportti toiminnastaan
Hallituksen alaisten valiokuntien perustaminen ja muodostaminen
Jaostot ja muut hallituksen alaiset toimikunnat
Yhdistysluettelon jäsenyhdistysten vuosittaisavustus
Edustajiston puheenjohtajiston palkkiot
Muut esille tulevat asiat

Kokousmateriaalit lähetään suoraan edustajiston jäsenille ja ne ovat muille nähtävillä pääsihteeriltä pyydettäessä.

Lisätietoja antaa pääsihteeri Antti Ilmavirta

Back To Top