skip to Main Content

Edustajiston kokous 2.12.

Edustajiston kokous 1/2020 pidetään LUT:n luokassa 2209 2.12.2019 klo 16.00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Vaalikelpoisuuksien tarkastajan valinta vuodelle 2020
Edustajiston puheenjohtajiston valinta vuodelle 2020
Ilmoitusasiat
Hallituksen eroanomus
Hallituksen muodostajan valinta
Hallituksen valinta vuodelle 2020
Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot vuodelle 2020
Hallintovaliokunnan valinta
Tilintarkastajan, toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varahenkilöidensä valinta vuodelle 2020
Edustajiston nimittämät valiokunnat vuodelle 2020
Heimoneuvoston puheenjohtajan valinta vuodelle 2020
Edustajiston käytännön työjärjestyksen vahvistaminen vuodelle 2020
Laina Skuutti SC:n purjehdusmatkaa varten
Muut esille tulevat asiat

Kokousmateriaalit lähetään suoraan edustajiston jäsenille ja ne ovat muille nähtävillä pääsihteeriltä pyydettäessä.

Lisätietoja antaa pääsihteeri Antti Ilmavirta

Back To Top