skip to Main Content

Hallituksen perehdystysaikataulu ja ehdotus hallituspestien jaoksi

Hei hallitushakija, 

Olemme suunnitelleet perehdysaikataulut. Varaathat seuraavat ajat kalenteristasi vapaaksi:

Ti 3.12. klo 9-10

Ke 4.12. klo 10-12

Ma 9.12. klo 12-14 

Ti 10.12. klo 9-12 

Ke 11.12. klo 11-13 

Ti 17.12 klo 15- 18

Näiden lisäksi on tiedossa muutama pestikohtaista perehdytystä ja sidosryhmätapaamisia. Hallituksenvaihtosaunis on 14.12. Lisäksi puheenjohtajaehodokkaiden tulee varata koko 12.12. SYL:n johtoseminaariin Helsingissä. 

Tämän vuoden aikana on kokeiltu uutta hallituksen pestijakoa. Vuonna 2019 toimiston henkilökunta on muuttunut ja vuodelle 2020 on tulossa eri painopisteitä kuin kuluvalle vuodelle. Hallitus 2020 ehdottaa seuraavan hallituksen pestijaoksi seuraavaa.

Olemme ajatelleet jakaa pestit ylä- ja alapesteiksi. Yläpesti on ikäänkuin henkilön pääasiallinen tehtävä ja alapestiin on tärkeä, mutta siihen käytettävä aika näyttäytyy pienemmältä ajankäytön kannalta.

Puheenjohtaja – Puheenjohtaja johtaa hallitusta ja toimii pääsihteerin päähenkilönä. Puheenjotajalla on vastuussa myös suurin osa LTKY:n sidosryhmäyhteistyöstä. 

Koulutuspoliittinen vastaava – Vastaa LTKY:n edunvalvonnasta erityisesti koulutuksen näkökulmasta. 

Sosiaalipoliittinen vastaava – Vastaa hyvinvoinnin, liikunnan, asumisen ja YTHS:n edistämisestä kampuksella. 

Kuntapoliittinen – Kuntapoliittinen vastaava hoitaa yhteydenpitoa Lappeenrannan ja Lahden kaupunkeihin ja suunnittelee kuntavaalitavoitteita. 

Kulttuurivastaava – Kulttuurivastaava vastaa ja edistää teekkari- ja kylterikulttuurista erityisesti Skinnarilassa. Järjestää Wapun ja muita tärkeitä kulttuuritapahtumia. 

Viestintävastaava– Viestintävastaava vastaa LTKY:n viestinnällisestä ilmeestä, suunnittelee ja toteuttaa viestintäkampanjoita yhdessä tiedottajan kanssa. 

Järjestö- ja tapahtumavastaava- Tapahtumavastaava vastaa LTKY:n vuosittaisista tapahtumista ja kehittää uusia tapahtumia. Järjestövastaava hoitaa LTKY:n alaisuudessa olevien järjestöjen koulutuksia ja johtaa jäsenpalveluvaliokuntaa. 

Näiden lisäksi alapesteistit, jotka sidotaan muihin hallituspesteihin ovat 

kansainväliset asiat, tuutorointi, yrityssuhteet sekä työelämä. Vuoden 2020 hallitus päättää itse pestijaostaan, jolloin tämä on vain ehdotus. 

Back To Top