skip to Main Content

Edustajiston kokous 26.11.

Edustajiston kokous 8/2019 pidetään LUT:n luokassa 1316 26.11.2019 klo 17.00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Hallituksen raportti toiminnastaan
Aalefin raportti toiminnastaan
Linjapaperi vuosille 2020-2023
Toimintasuunnitelma vuodelle 2020
Talousarvio vuodelle 2020
Keskipitkän aikaväkin taloussuunnitelma vuosille 2020-2022
LTKY:n jäsenmaksu lukuvuodelle 2020-2021
Muut esille tulevat asiat

Kokousmateriaalit lähetään suoraan edustajiston jäsenille ja ne ovat muille nähtävillä pääsihteeriltä pyydettäessä.

Lisätietoja antaa pääsihteeri Antti Ilmavirta

Back To Top