skip to Main Content

Edustajiston kokous 30.10.

Edustajiston kokous 7/2019 pidetään LUT:n luokassa 1318 30.10.2019 klo 17.00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Halloped-valinnat
LUT:n hallituksen jäsenen valinta
Hallituksen raportti toiminnastaan
Aalefin raportti toiminnastaan
LTKY:n toimintaa ohjaavat dokumentit
Lähetekeskustelu vuoden 2020 toimintasuunnitelmasta
Lähetekeskustelu vuoden 2020 talousarviosta
Muut esille tulevat asiat

Kokousmateriaalit lähetään suoraan edustajiston jäsenille ja ne ovat muille nähtävillä pääsihteeriltä pyydettäessä.

Lisätietoja antaa pääsihteeri Antti Ilmavirta

Back To Top