skip to Main Content

LTKY hakee uusia hallinnon opiskelijaedustajia!

Sinustako opiskelijaedustaja LUTin hallitukseen?

Yksi halutuimmista ja vaikutusvaltaisimmista paikoista aukeaa vuoden vaihteessa; LUTin hallituksen opiskelijaedustajan paikka! Joten nyt on aika hakea uutta, innokasta ja pätevää opiskelijaa yliopiston hallitukseen.

Hallitus on yliopiston ylin päättävä hallintoelin. Sen tehtävänä on päättää mm. yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista.

Toimikausi 2 vuotta. LUTin hallituksen opiskelijaedustajan hakuun kuuluu esitehtävät ja haastattelut.

Hakuaika LUTin hallitukseen: 25.9.-11.10.

YTHS:n Lappeenrannan terveyspalveluyksikön johtokuntaan!

Kolme (3) paikkaa on avoinna YTHS:n paikallisaseman (Lappeenrannan terveyspalveluyksikön) johtokuntaan.

YTHS:n Lappeenrannan terveyspalveluyksikön johtokunta päättää mm. yksikön talousarvioesityksestä YTHS:n hallitukselle. Säätiön hallitus nimeää terveyspalveluyksiköiden johtokunnat kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hakuaika YTHS:n paikallisaseman johtokuntaan: 25.9.-29.11.

Lisätietoja LUT hallituspaikasta sekä YTHS:n johtokuntapaikoista:
https://www.halloped.fi/fi/lut

Lisätietoa HallOpEdeista: https://ltky.fi/halloped/


Please note that you will need fluent Finnish language skills for applying.

Back To Top