skip to Main Content

Edustajiston kokous 1.10.

Edustajiston kokous 6/2019 pidetään LUT:n luokassa 1318 1.10.2019 klo 17.00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Hallituksen puolivuotisraportti
LTKY:n edustajien valinta SYL:n liittokokoukseen
LTKY:n edustajien valinta OLL:n liittokokoukseen
Keskustelu LTKY:n toimintaa ohjaavista dokumenteista
LTKY:n 50v-juhlavuoden ja vuosijuhlan tilanne ja talous
LTKY:n ansiomerkit – täydennys
Muut esille tulevat asiat

Kokousmateriaalit lähetään suoraan edustajiston jäsenille ja ne ovat muille nähtävillä pääsihteeriltä pyydettäessä.

Lisätietoja antaa pääsihteeri Antti Ilmavirta

Back To Top