skip to Main Content

Edustajiston kokous 9.9.

Edustajiston kokous 5/2019 pidetään LUT:n luokassa 1316 9.9.2019 klo 17.00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Edustajiston puheenjohtajan syystervehdys
Vaalikelpoisuuksien tarkastajan valinta vuodelle 2019
HallOpEd-valinnat
Hallituksen puolivuotisraportti
Aalefin raportti toiminnastaan
Edustajistovaalit ja keskusvaalilautakunnan täydentäminen
Yliopiston hallituksen opiskelijajäsenen valintaryhmä
LTKY:n läsnäolo Lahdessa
Opetuspalkinnot
LTKY:n ansiomerkit
Muut esille tulevat asiat

Kokousmateriaalit lähetään suoraan edustajiston jäsenille ja ne ovat muille nähtävillä pääsihteeriltä pyydettäessä.

Lisätietoja antaa pääsihteeri Antti Ilmavirta

Back To Top