skip to Main Content

Edustajiston kokous 24.4.

Edustajiston kokous 4/2019 pidetään LUT:n luokassa 1318 24.4.2019 klo 17.00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
HallOpEd-valinnat
Hallituksen raportti toiminnastaan
Aalefin raportti toiminnastaan
Aalef Oy:n yhtiökokous 26.4.
Edustajistovaalit ja keskusvaalilautakunnan valinta
Lähetekeskustelu ylioppilaskunnan nimestä ja lyhenteestä
Hallintovaliokunnan lausunto
Prosessi linjapaperin ja sääntöjen päivittämiseksi
LTKY:n varallisuudenhoitostrategian tulevaisuus
Lappeenranta Pride -tapahtuma
Vuoden teekkari ja kylteri
Muut esille tulevat asiat

Kokousmateriaalit lähetään suoraan edustajiston jäsenille ja ne ovat muille nähtävillä pääsihteeriltä pyydettäessä.

Lisätietoja antaa pääsihteeri Antti Ilmavirta

Back To Top