skip to Main Content

Edustajiston kokous 20.3.

Edustajiston kokous 3/2019 pidetään LUT:n luokassa 1318 20.3.2019 klo 17.00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
HallOpEd-valinnat
Aalef Oy:n raportti vuoden 2018 toiminnasta
Hallituksen raportti toiminnastaan
LTKY:n vuoden 2018 toiminta
Raportti toimiston remontista
Prosessi linjapaperin ja sääntöjen päivittämiseksi
Kunniajaoston jäsenten valinta
Yhdistysten hyväksyminen LTKY:n yhdistysluetteloon
Muut esille tulevat asiat

Kokousmateriaalit lähetään suoraan edustajiston jäsenille ja ne ovat muille nähtävillä pääsihteeriltä pyydettäessä.

Lisätietoja antaa pääsihteeri Antti Ilmavirta

Back To Top