skip to Main Content

Edustajiston kokous 4.12.

Edustajiston kokous 1/2019 pidetään LUT:n luokassa 4304-4305 4.12.2018 klo 16.00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Vaalikelpoisuuksien tarkastajan valinta vuodelle 2019
Edustajiston puheenjohtajiston valinta vuodelle 2019
Ilmoitusasiat
Hallituksen eroanomus
Hallituksen muodostajan valinta
Hallituksen valinta vuodelle 2019
Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot vuodelle 2019
Kauppa Skinnarilaan – tuodaan pöydältä takaisin käsittelyyn
Hallintovaliokunnan valinta
Tilintarkastajan, toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varahenkilöidensä valinta vuodelle 2019
Edustajiston nimittämät valiokunnat vuodelle 2019
Kiltaneuvoston puheenjohtajan valinta vuodelle 2019
Edustajiston käytännön työjärjestyksen vahvistaminen vuodelle 2019
Yhdistysten hyväksyminen LTKY:n yhdistysluetteloon
Muut esille tulevat asiat

Kokousmateriaalit lähetään suoraan edustajiston jäsenille ja ne ovat muille nähtävillä pääsihteeriltä pyydettäessä.

Lisätietoja antaa pääsihteeri Antti Ilmavirta

Back To Top