skip to Main Content

Edustajiston kokous 27.11.

Edustajiston kokous 11/2018 pidetään LUT:n luokassa 4304-4305 27.11.2018 klo 17.00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
HallOpEd-valinnat
Hallituksen raportti toiminnastaan
LOAS:n valintakokous
Kauppa Skinnarilaan
Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
Talousarvio vuodelle 2019
Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma vuosille 2019-2021
LTKY:n jäsenmaksu lukuvuodelle 2019-2020
Kerhojen lakkauttaminen
Laina Skuutti SC:n purjehdusmatkaa varten
Muut esille tulevat asiat

Kokousmateriaalit lähetään suoraan edustajiston jäsenille ja ne ovat muille nähtävillä pääsihteeriltä pyydettäessä.

Lisätietoja antaa pääsihteeri Antti Ilmavirta

Back To Top