skip to Main Content

Edustajiston kokous 30.10.

Edustajiston kokous 10/2018 pidetään LUT:n luokassa 4304-4305 30.10.2018 klo 17.00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
HallOpEd-valinnat
Hallituksen raportti toiminnastaan
LTKY:n edustajien valinta SYL:n liittokokoukseen
LTKY:n edustajien valinta OLL:n liittokokoukseen
Jatkokeskustelu edunvalvonta-asiantuntijan tehtävästä
Lähetekeskustelu vuoden 2019 toimintasuunitelmasta
Lähetekeskustelu vuoden 2019 talousarviosta
Muut esille tulevat asiat

Kokousmateriaalit lähetään suoraan edustajiston jäsenille ja ne ovat muille nähtävillä pääsihteeriltä pyydettäessä.

Lisätietoja antaa pääsihteeri Antti Ilmavirta

Back To Top