skip to Main Content

Edustajiston kokous 26.4.

Edustajiston kokous 6/2018 pidetään LUT:n salissa 4304-4305 26.4.2018 klo 17.00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
HallOpEd-valinnat
Hallituksen raportti toiminnastaan
Aalef Oy:n raportti vuoden 2017 toiminnasta
Aalef Oy:n yhtiökokous 3.5.
LTKY:n toimiston remontti
Jäsenmaksun yhteydessä maksettavan vapaaehtoisen tukimaksun kohde
Opiskelijan etukortti
Kerhojen lakkautetuksi tulemisen toteaminen
Yhdistysten hyväksyminen LTKY:n yhdistysluetteloon
Vuoden teekkari ja kylteri
Muut esille tulevat asiat

Kokousmateriaalit lähetään suoraan edustajiston jäsenille ja ne ovat muille nähtävillä pääsihteeriltä pyydettäessä.

Lisätietoja antaa pääsihteeri Antti Ilmavirta

Back To Top