skip to Main Content

Edustajiston kokous 22.3.

Edustajiston kokous 5/2018 pidetään Ylioppilastalon auditoriossa 22.3.2018 klo 17.00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Opiskelijan etukortti
Aalef Oy:n raportti vuoden 2017 toiminnasta
Hallituksen raportti toiminnastaan
Jäsenmaksun yhteydessä maksettavan vapaaehtoisen tukimaksun kohde
Tilintarkastajavalinnan täsmentäminen
LTKY:n vuoden 2017 toiminta
– LTKY:n toimintakertomus vuodelta 2017
– LTKY:n tilinpäätös vuodelta 2017
– Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot
– Hallintovaliokunnan lausunto
– Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2017 tilivelvollisille
Kerhojen lakkautetuksi tulemisen toteaminen
Yhdistysten hyväksyminen LTKY:n yhdistysluetteloon
Muut esille tulevat asiat

Kokousmateriaalit lähetään suoraan edustajiston jäsenille ja ne ovat muille nähtävillä pääsihteeriltä pyydettäessä.

Lisätietoja antaa pääsihteeri Antti Ilmavirta

Back To Top