skip to Main Content

Edustajiston 2018-2019 järjestäytymiskokous 4.12.

Uuden edustajiston järjestäytymiskokous 1/2018 pidetään LUT:n salissa 7339 4.12.2017 klo 16.00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Vaalikelpoisuuksien tarkastajan valinta vuodelle 2018
Edustajiston puheenjohtajiston valinta vuodelle 2018
Ilmoitusasiat
Hallituksen eroanomus
Hallituksen muodostajan valinta
Hallituksen valinta vuodelle 2018
Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot vuodelle 2018
Hallintovaliokunnan valinta
Tilintarkastajan, toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varahenkilöidensä valinta vuodelle 2018
Edustajiston nimittämät valiokunnat vuodelle 2018
Kiltaneuvoston puheenjohtajan valinta vuodelle 2018
Edustajiston käytännön työjärjestyksen vahvistaminen vuodelle 2018
Muut esille tulevat asiat

Kokousmateriaalit lähetään suoraan edustajiston jäsenille ja ne ovat muille nähtävillä pääsihteeriltä pyydettäessä.

Lisätietoja antaa pääsihteeri Antti Ilmavirta

Back To Top