skip to Main Content

Mielipidekirjoitus: Hallitus haluaa kurittaa opiskelijoiden kimppa-asumista

Maan hallitus haluaa palauttaa käyttöön osa-asunnon normin osana yleistä asumistukea. Hallituksen esittämässä muodossa osa-asunnon normi leikkaa kimppa- ja soluasujilta sekä alle 20 neliömetrin asunnoissa asuvilta enimmäisasumismenoa 80 prosenttiin alueen enimmäisasumismenosta.

Jatkossa yli 20 neliömetrin yksiöissä saisi enemmän tukea, kuin edellä mainituissa asumismuodoissa.

Kaikista yhteiskuntaluokista opiskelijat ja nuoret aikuiset hyödyntävät kimppa- ja soluasumista eniten. Kimppa-asuminen on taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti tehokkain tapa järjestää asuminen, joten miksi hallitus haluaa rangaista siitä? Yleisen asumistuen ruokakunta- ja avoliittotulkinnat aiheuttavat jo nyt huolta ja hämmennystä opiskelijoiden keskuudessa. Osa-asunnon normi kiristäisi näiden opiskelijoiden tilannetta entisestään.

Osa-asunnon normi heikentäisi edullisimpien asumismuotojen suosiota opiskelijoiden keskuudessa. Jopa tällä hetkellä Lappeenrannassa tarjotaan soluasuntoja omakustannevuokrahinnoin tai jopa sen alittavilla vuokrahinnoilla.

Jatkossa asuntoja tuottavan opiskelija-asuntosäätiön on entistä hankalampaa tarjota normin piirissä olevia asuntoja, joten nykyistä suurempi osa vuokrasta jäisi tuensaajan itsensä maksettavaksi.

Opiskelijat eivät enää voisi parantaa omaa taloudellista tilannettaan minimoimalla asumiskustannuksia omilla asumisjärjestelyillään. Muutos tulee johtamaan kysynnän laskuun edullisimmissa asunnoissa ja ajaa opiskelijoita asumaan kalliimmissa yksiöissä ja pienissä kaksioissa. Tämä lisää asumistukikustannuksia.

Hallituksen esityksen mukaan osa-asunnon normi toisi valtiolle noin neljän miljoonan euron vuosittaiset säästöt. Kyseenalaistamme arvion ja päinvastoin uskomme opiskelijoiden käyttäytymismuutosten vuoksi asumismenojen kasvavan.

Osa-asunnon normi tulisi poistaa lakiesityksestä. Normin käyttöönotto tekisi yleisestä asumistuesta entistä monimutkaisemman ja kannustaisi opiskelijoita hakeutumaan kalliisiin yksiöihin yhteiskunnallisesti tehokkaampien ratkaisujen sijaan, eikä täten täytä sille asetettuja säästötavoitteita.

Julkaistu ensin Etelä-Saimaassa.

Jan Saariniemi
LTKY:n hallituksen puheenjohtaja

Jenni Kyheröinen
LTKY:n hallituksen sosiaalipolitiikkavastaava

Back To Top