skip to Main Content

Haluatko vaikuttaa?

Kiinnostaako sinua vaikuttaa opiskelijoiden opintotukiasioihin?

Eivätkö opintotukiasiat ole aina selkeitä? Haluatko tukea kanssaopiskelijoita mahdollisissa takaisinperinnöissä? Nyt siihen on mahdollisuus. LTKY hakee Lappeenrannan teknillisen yliopiston opintotukilautakuntaan yhtä varaopiskelijaedustajaa toimikaudelle valinta-30.4.2018.

”Mitä opintotukilautakunta oikein tekee? Mitä kaikkea oikein tästä saan?”

Opintotukilautakunta päättää opintotukien mahdollisista takaisinperinnöistä ja muista tulkinnanvaraisista opintotukiasioista. Opintotukilautakunnan päätökset ja kokousten sisältö ovat salassapidettäviä. Kokouksia on vähintään kahdesti vuodessa ja kokouspalkkio on 50 euroa/kokous.

”Voinko minä hakea?”

Kelpoisia opintotukilautakunnan opiskelijajäseneksi ovat ne LTKY:n jäsenet, jotka eivät ole yli 20 h/viikko käsittävässä työsuhteessa yliopistoon.

Suostumuslomake: Opintotukilautakunta
____________________________________________

Haluatko vaikuttaa opetussuunnitelmiin?
Eikö tarpeellisia kursseja ole tarjolla? Haluatko olla päättämässä opiskelijoita koskevissa asioissa? Nyt siihen on mahdollisuus. LTKY hakee LUT School of Business and Management/LBM –akateemiseen neuvostoon opiskelijaedustajaa toimikaudelle valinta-31.12.2018.

”Mitä akateeminen neuvosto oikein tekee? Mitä kaikkea oikein tästä saan?”
Akateeminen neuvosto mm. päättää akateemisen yksikön opetussuunnitelmista, tekee esitykset yksikön virkojen täytöstä ja myöntää väittelyluvat. Akateeminen neuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa lukuvuoden aikana, joten aikaa kuluu kokouksiin valmistautuminen mukaan luettuna kuukaudesta riippuen 10-20 tuntia kuukaudessa. Kokouksista on luvassa kokouspalkkio, joka on 50 euroa/kokous sekä arvokasta kokemusta esimerkiksi kokouskäyttäytymisestä ja neuvottelemisesta.

”Voinko minä hakea?”
Kelpoisia akateemisen neuvoston opiskelijajäseneksi ovat ne LTKY:n jäsenet, jotka eivät ole yli 20 h/viikko käsittävässä työsuhteessa yliopistoon.

Suostumuslomake: LBM akateeminen neuvosto

__________________________________

Haluatko vaikuttaa YTHS:n toimintaan?
Haluatko edistää opiskelijoiden terveyspalveluja? Eikö kaikki toimi paikallisella tasolla? Nyt sinun on mahdollista vaikuttaa asioihin. LTKY hakee YTHS:n paikallisaseman johtokuntaan kolmea opiskelijaedustajaa toimikaudelle 1.1.2018-31.12.2019.

”Mitä YTHS:n paikallisaseman johtokunta oikein tekee? Mitä kaikkea oikein tästä saan?”
YTHS:n Lappeenrannan terveyspalveluyksikön johtokunta päättää mm. yksikön talousarvioesityksestä YTHS:n hallitukselle. Johtokunnan toimikausi on kaksi vuotta ja siihen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 4-6 muuta jäsentä. Johtokunnassa on edustusta ylioppilaskunnasta, säätiön henkilöstöstä, yliopistosta ja julkisesta terveydenhuollosta. Johtokunnan tehtävänä on seurata terveyspalvelujen toimintaa sekä toimintaympäristön muutoksia, terveyden edistämistä ja yhteisöterveystyötä. Johtokunta tekee aktiivisesti yhteistyötä säätiön sidosryhmien kanssa. Kokouksia on vähintään kahdesti vuodessa ja kokouspalkkio on 100 euroa/kokous.

”Voinko minä hakea?”
Kelpoisia YTHS:n paikallisaseman johtokunnan opiskelijajäseneksi ovat LTKY:n jäsenet.

Suostumuslomake: YTHS johtokunta

_____________________________________

Haluatko vaikuttaa opiskelijoiden terveydenhuoltoon?
Eikö YTHS:n toiminta ole hyvällä mallilla tällä hetkellä? Haluatko vaikuttaa siihen mihin YTHS käyttää rahojaan? Nyt sinun on mahdollista vaikuttaa. LTKY hakee YTHS:n valtuuskuntaan kahta opiskelijaedustajaa toimikaudelle 1.1.2018-31.12.2019.

”Mitä YTHS:n valtuuskunta oikein tekee? Mitä kaikkea oikein tästä saan?”
YTHS:n valtuuskunta on säätiön ylin päättävä elin, joka hyväksyy talousarvion, toimintasuunnitelman ja tilinpäätöksen. Valtuuskunnan jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Valtuuskunta kokoontuu kahdesti vuodessa, kevät- ja syyskokoukseen. Kevätkokouksessa käsitellään mm. hallituksen toimintakertomus ja vahvistetaan tilinpäätös. Syyskokouksessa vahvistetaan talousarvio sekä hyväksytään toimintasuunnitelma, valitaan tarvittaessa valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sihteeri sekä tietyt jäsenet. Lisäksi syyskokouksessa valitaan tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet. Kokouspalkkioita ei makseta mutta matkakorvaukset maksetaan.

”Voinko minä hakea?”
Kelpoisia YTHS:n paikallisaseman johtokunnan opiskelijajäseneksi ovat LTKY:n jäsenet.

Suostumuslomake: YTHS valtuuskunta

______________________________

 

”Kiinnostuin. Mitä minun pitää tehdä?”

Hakeminen tehtävään tapahtuu täyttämällä LTKY:n toimistosta saatava suostumuslomake ja palauttamalla se ylioppilaskunnan toimistolle ennen hakuajan päättymistä 19.10.2017 klo 15.00. Suostumuslomake löytyy myös ylioppilaskunnan kotisivuilta, josta sen voi halutessaan tulostaa itse.

”Kuka päättää ja koska?”

Päätöksen hallinnon opiskelijaedustajan valinnasta tekee edustajisto kokouksessaan 24.10.2017, johon hakijat ovat tervetulleita esittelemään itsensä.

 

Hakeminen kannattaa aina!

Lisätietoja hallinnon opiskelijaedustajan paikasta saa halutessaan ylioppilaskunnan edunvalvontasihteeriltä (Anni Pohjala, edunvalvontasihteeri@ltky.fi, 044 293 8821).

Back To Top