skip to Main Content

Edustajistovaalien 2017 vaaliluettelo ja ehdokkaaksi asettuminen

Vaaliluettelo- 20.9.2017

Edustajistovaalien 2017 vaaliluettelo ja ehdokkaaksi asettuminen

LTKY:n vaalisäännön 11. luvun 46 ja 47 §:ssa todetaan, että äänioikeus edustajiston vaaleissa todetaan keskusvaalilautakunnan laatimasta vaaliluettelosta, johon on merkitty yliopistolain 39 §:ssä mainittu läsnäolevaksi kirjoittautunut henkilö, joka on suorittanut ylioppilaskunnalle jäsenmaksun.

Keskusvaalilautakunta on hyväksynyt Vaaliluettelon kokouksessaan 18.9. ja äänioikeus on tarkastettavissa alla löytyvästä vaaliluettelosta. Vaalisäännön 49 §:n mukaan vaaliluetteloa koskevat muistutukset ja oikaisuvaatimukset perusteluineen on jätettävä kirjallisina keskusvaalilautakunnalle tai sen puheenjohtajalle osoitettuna lokakuun ensimmäiseen arkipäivään eli 2. lokakuuta klo 15.00 mennessä ylioppilaskunnan toimistoon.

Lisäksi hallitus on kokouksessaan 19.9. hyväksynyt keskusvaalilautakunnan laatimat vaaliasiakirjat ja näin ollen ehdolle asettuminen alkaa 20.9. klo 15. Vaalisäännön 53 §:n mukaan jokainen vaalikelpoinen ylioppilaskunnan jäsen voi asettua ehdokkaaksi ilmoittamalla ehdokkaaksi asettumisestaan keskusvaalilautakunnalle käyttäen ylioppilaskunnan hallituksen vahvistamaa lomaketta. Ehdokasilmoituksessa tulee olla kaksi (2) todistajaa. Vaalikelpoisuuden voit tarkistaa yllä löytyvästä vaaliluettelosta ja vaaliasiakirjat ovat saatavissa LTKY:n toimistolta sen aukioloaikoina.

Lisätietoa löytyy LTKY:n vaalisäännöstä sekä alla löytyvistä yhteystiedoista:

Vaaliluettelo 18092017Kimmo Penttinen
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja
p. 0440 823297, vaalit@ltky.fi

Antti Ilmavirta
Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteeri
p. 044 2938 818, paasihteeri@ltky.fi

Electoral list- 20.9.2017

Electoral list of representative council election 2017  and standing for election

The Central Electoral Commission has accepted the electoral list for the 2017 representative council election. All members of LTKY who have paid the Student Union membership fee are entitled to stand for election. All member of LTKY are also entitled to vote in the elections.  Eligible members are listed in the electoral list above.

In the case of standing for election in the election 2017, a member must announce this to The Central Electoral Commission by using a form accepted by the Student Union board.  All election materials and forms can be found in the LTKY office.  Student Union board has accepted the election document on a board meeting on 19.9. Due to this, standing for election begins on 20.9. at 15:00.

More information about the election and standing for election:

Kimmo Penttinen
Chairman of The Central Electoral Commission
p. 0440 823297, vaalit@ltky.fi

Antti Ilmavirta
Secretary general of LTKY
p. 044 2938 818, paasihteeri@ltky.fi

Back To Top