skip to Main Content

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan kannanotto LUT-konsernista ja sen etenemisestä

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta (LTKY) on päivittänyt linjapaperinsa vastatakseen mahdollisiin koulutuskentän muutosten luomiin tarpeisiin. Uudistettu linjapaperi terävöittää LTKY:n koulutuspoliittisen edunvalvonnan tahtotilaa. Linjapaperissa huomioidaan LUT-konsernin kehitys ja samalla uusi luonnos korkeakoululaista, sekä näiden vaikutukset nykytilaan.

LTKY kannattaa ja kannustaa Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT), Saimaan ammattikorkeakoulun (Saimia) sekä Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) välistä yhteistyön syventämistä LUT-konsernin muodossa. LUT-konserni on upea mahdollisuus kaikille konsernin opiskelijoille. Korkeakoulujen välinen yhteistyö tehostaa tukitoimintoja vähentämällä niiden päällekkäisyyksiä ja luo ainutlaatuisen toimintaympäristön LUT-konsernin korkeakouluopiskelijoille.

LTKY tulee toimimaan myös LUT-konsernissa jäsentensä edunvalvojana ja korostamaan yliopistotutkinnon omaa ja erillistä asemaa. Yliopiston opiskelijoille on tärkeää, että jokaisella LUT:n kandidaatin tutkinto-ohjelmaan valitulla opiskelijalla on oikeus jatkaa LUT:n maisteriohjelmiin myös jatkossa. Maisteriohjelmiin tulee valita ensisijaisesti LUT:ssa kandidaatin tutkintonsa suorittaneita opiskelijoita. LUT-konsernin on pidettävä ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkintojen profiilit ja aineopetus erillään.

LUT:n mahdollisesti laajentaessa toimintaansa Lahdessa, tutkinto-opiskelijoilla on oltava mahdollisuus suorittaa kursseja kummassa kaupungissa tahansa. Tämän myötä opintopalveluiden on oltava yhtä laadukkaita sijainnista riippumatta. Jokaista yliopisto-opiskelijaa on kohdeltava yhdenvertaisesti.

Skinnarilan hengen vaaliminen on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää niin opiskelijoille kuin LUT-konsernin korkeakouluille. Meidän korkeakouluyhteisömme on ottamassa aimo harppauksen kohti korkeakouluopiskelijoiden välistä yhteisöllisyyttä ja modernia maailmaa. Skinnarila on siirtymässä uuteen korkeakoulun aikakauteen.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Jan Saariniemi
Hallituksen puheenjohtaja
0442938811

Saara Laamanen
Hallituksen varapuheenjohtaja
0442938813

Antti Ilmavirta
Pääsihteeri
044 293 88 18

 

Back To Top
Search