skip to Main Content
Mustalista

Lappeenrannan teknillisen yliopiston opetuksen ja opiskelun ohjeen 70§ mukaan:

”Opettajan tulee toimittaa kuukauden kuluessa tiedot kuulustelun tai muun opintosuorituksen tuloksista opiskelijoiden tietoon. Opintojakson loppuarvosana toimitetaan opintotoimistoon kuukauden kuluessa opintojakson viimeisestä opintosuorituksesta.”

Kuitenkin osa opetushenkilökunnasta rikkoo tätä johtosääntöä ja tenttien sekä harjoitustöiden arvosteluun kuluu kauemmin kuin kuukausi. LTKY:n edunvalvontasihteeri tarkkailee tenttien palautusaikoja ja näin valvoo opiskelijan oikeusturvan toteutumista. Ilmoita ohessa olevan lomakkeella myöhässä olevista tentti- tai harjoitustyötuloksista!

Opintosuorituksen päivämäärä = päivä, jolloin olet tehnyt tentin/sinun on pitänyt palauttaa harjoitustyö.

Tarkistathan ennen ilmoituksen lähettämistä WebOodista/Moodlesta/sähköpostista, etteivät tuloksesi ole jo tulleet! Huomioithan myös, että täytät kaikki tiedot, jotta käsittely on sujuvaa. Kurssin tiedot löydät opinto-oppaasta.

Kurssin numero ja nimi*:

Opintosuorituksen tyyppi*:
KuulusteluHarjoitustyö

Harjoitustyön nimi:

Opintosuorituksen päivämäärä*:
/ /

Kurssin vastuuopettajan nimi*:

Back To Top
Search