luokkakuva

Yliopistolain mukaan perusopiskelijan on kuuluttava ylioppilaskuntaan, mikäli hän haluaa opiskella yliopistossa, toisin sanoen ylioppilaskunnilla on automaatiojäsenyys. Jatko-opiskelijat voivat halutessaan liittyä jäseneksi. LTKY:aan kuuluu noin 4000 jäsenmaksun maksanutta LUT:ssa opiskelevaa perus- tai jatko-opiskelijaa. Ylioppilaskunnan tunnuksena on mustan hammasrattaan ympäröimä punainen heprealaisten aakkosten ensimmäinen kirjain, Aalef. Matemaattisena tunnuksena Aalef tarkoittaa joukon suuruutta, joka onkin se voima, jolla ylioppilaskunta toimii.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta
Laserkatu 10
53850 Lappeenranta

Y-tunnus: 0225936-6
Pankkiyhteydet: Nordea 109130-310351
IBAN: FI9410913000310351 SWIFT/BIC: NDEAFIHH

uusi_edari

Jäsenistö valitsee joka toinen vuosi pidettävissä vaaleissa 31-jäsenisen edustajiston. Vaaleissa ovat äänioikeutettuja kaikki perus- tai jatko-opiskelijat, jotka ovat maksaneet jäsenmaksun. Edustajisto on ylioppilaskunnan ylin päättävä elin ja se kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Edustajisto valitsee ylioppilaskunnalle hallituksen, nimeää opiskelijaedustajat mm. LUT:n, LOAS:n ja YTHS:n hallintoon sekä päättää jäsenmaksun suuruuden ja hyväksyy talousarvion. Lisäksi edustajisto päättää suurimmista linjoista, kun LTKY muodostaa mielipidettään esimerkiksi koulutuspolitiikasta. Edustajisto kokoontuu 6-9 kertaa vuodessa.

Edustajiston toimintaa ohjaaavat säännöt löytyvät ylioppilaskunnan sääntöjen alta. Edustajiston kokousten pöytäkirjat löytyvät LTKY:n viralliselta ilmoitustaululta, missä ne ovat nähtävissä 30 päivää. Mahdolliseen muutoksenhakuun, oikaisupyyntöön tai jäsenvalitukseen löytyvät ohjeet täältä.

Edustajiston jäsenten kokousaktiivisuutta voit seurata Dokumentit-kansiosta.

Edustajiston puheenjohtajana vuonna 2015 toimii Annamaria Mustonen (SLUT-E), yhteyden häneen saa osoitteen epj@ltky.fi kautta.

LTKY edustajisto
LTKY:n edustajiston kokoonpano 2014-2015

 • Kafil Ahmad (NEON)
 • Aapo Ahtiainen (KY)
 • Peter C. Bebek (SIUN)
 • Ida Bolander (NEON)
 • Joonas Ferm (NEON)
 • Heikki Hämäläinen (SIUN)
 • Saara Kaikkonen (SIUN), edustajiston 2. varapuheenjohtaja
 • Kim Koivula (SIUN)
 • Lauri Kumpulainen (NEON)
 • Minna Laakso (NEON)
 • Niki Lankila (KY)
 • Jaakko Leino (SLUT-E)
 • Vesa Liukkonen (SLUT-E)
 • Inkeri Marttila (SLUT-E)
 • Joel Maunula (SLUT-E)
 • Teemu Metsola (SIUN)
 • Annamaria Mustonen (SLUT-E), edustajiston puheenjohtaja
 • Petteri Mustonen (SLUT-E)
 • Niko Nalli (NEON)
 • Saku Paalanen (SIUN)
 • Ville Poikolainen (NEON)
 • Miika Rantala (SIUN)
 • Harri Renkonen (SIUN)
 • Marianna Sainio (NEON), edustajiston 1. varapuheenjohtaja
 • Mohammad Hadi Salahshour (SIUN)
 • Elina Seppä (SLUT-E)
 • Ville Tapalinen (SLUT-E)
 • Nina Tervonen (SIUN)
 • Janne Ukkonen (SIUN)
 • Tatu Virta (KY)
 • Johannes Wahlroos (NEON)
hallituskuva2015

Hallitus käyttää edustajiston asettamaa hallinto- ja toimeenpanovaltaa. Sen tehtävänä on johtaa ylioppilaskunnan päivittäistä toimintaa edustajiston määrittelemien linjojen mukaisesti. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja neljästä kuuteen jäsentä, joilla kullakin on oma vastuualueensa. Se kokoontuu viikoittain, mutta jäsenten työ on kokopäiväistä. Hallitus valitsee sihteeristön ja voi palkata projektiluontoisiin tehtäviin projektisihteereitä.

Hallituksen jäsenet ja yhteystiedot

Sihteeristön tehtävänä on hoitaa hallituksen sille antamat tehtävät. Sihteeristöä johtaa pääsihteeri, joka vastaa ylioppilaskunnan taloudenhoidosta, toimiston toiminnasta ja hallinnosta.

Pääsihteerin lisäksi LTKY:llä toimii vakituisessa työsuhteessa toimivat toimistosihteeri, tiedottaja, jäsenasiasihteeri, markkinointisihteeri, kansainvälisten asioiden sihteeri sekä Aalef-lehden päätoimittaja.

Ylioppilaskunnalla on myös projektiluontoisia sihteeripaikkoja, kuten vuosijuhlasihteerin tehtävä, joihin haetaan vuosittain halukkaita henkilöitä.

emma_lonka_hallitus2015Pääsihteeri Emma Lonka
paasihteeri@ltky.fi
044 293 8818

IMG_7136-9(1)Toimistosihteeri Virpi Partti
Toimistopalvelut, laskutus
toimistosihteeri@ltky.fi
045 261 2670

Jäsenpalvelusihteeri Vesa Liukkonen
Järjestöt, jäsenpalvelut, tilat, tiedotus
jasenpalvelusihteeri@ltky.fi
044 293 8819

IMG_7110-3Edunvalvontasihteeri Anni Myllärinen
Edunvalvonnan käytännön järjestelyt, HallOpEd -prosessit, Mustalista, Tenttiarkisto
edunvalvontasihteeri@ltky.fi
044 293 8821

IMG_7119-2Markkinointisihteeri Neea Ahlström
Mainosmyynti
markkinointisihteeri@ltky.fi
+358 44 293 8824

IMG_7167-10Ylläpitäjä Oskar Sonninen
Tietoteknisten järjestelmien ylläpito, toimistotekniikka
yllapito@ltky.fi

Kansainvälisten asioiden sihteeri Elina Innanen
Kansainväliset asiat ja kv-viestintä
int@ltky.fi

Päätoimittaja ja tiedottaja
Miina Hurskainen
Aalef -lehden toimitus sekä
LTKY:n tiedotus
aalef@ltky.fi
tiedottaja@ltky.fi
0442938820