skip to Main Content

Edustajiston kokous 7.12.

Edustajiston kokous 1/2017 pidetään salissa 4502 7.12.2016 klo 17.00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Edustajiston puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2017
HallOpEd-valinnat
Hallituksen eroanomus
Hallituksen muodostajan valinta
Hallituksen nimeäminen vuodelle 2017
Talousarvio vuodelle 2017
Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma
LTKY:n jäsenmaksu lukuvuodelle 2017-2018
Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot vuodelle 2017
Hallintovaliokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
Hallintovaliokunnan jäsenten valinta
Vaalikelpoisuuksien tarkastajan nimeäminen istuntokaudeksi
Tilintarkastajan, toiminnantarkastajan ja heidän varahenkilöidensä valinta vuodelle 2017
LTKY:n edustajiston valiokunnat vuodelle 2017
Kiltaneuvoston puheenjohtajan valinta vuodelle 2017
LTKY:n edustajiston käytännön työjärjestys vuodelle 2017
Muut esille tulevat asiat

Kokousmateriaalit lähetään suoraan edustajiston jäsenille ja ne ovat muille nähtävillä pääsihteeriltä pyydettäessä.

Lisätietoja antaa pääsihteeri Antti Ilmavirta.

Back To Top
Close search
Search