skip to Main Content

Edustajiston kokous 7.12.

Edustajiston kokous 1/2017 pidetään salissa 4502 7.12.2016 klo 17.00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Edustajiston puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2017
HallOpEd-valinnat
Hallituksen eroanomus
Hallituksen muodostajan valinta
Hallituksen nimeäminen vuodelle 2017
Talousarvio vuodelle 2017
Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma
LTKY:n jäsenmaksu lukuvuodelle 2017-2018
Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot vuodelle 2017
Hallintovaliokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
Hallintovaliokunnan jäsenten valinta
Vaalikelpoisuuksien tarkastajan nimeäminen istuntokaudeksi
Tilintarkastajan, toiminnantarkastajan ja heidän varahenkilöidensä valinta vuodelle 2017
LTKY:n edustajiston valiokunnat vuodelle 2017
Kiltaneuvoston puheenjohtajan valinta vuodelle 2017
LTKY:n edustajiston käytännön työjärjestys vuodelle 2017
Muut esille tulevat asiat

Kokousmateriaalit lähetään suoraan edustajiston jäsenille ja ne ovat muille nähtävillä pääsihteeriltä pyydettäessä.

Lisätietoja antaa pääsihteeri Antti Ilmavirta.

Back To Top
×Close search
Search